top of page
  • Redakcija

2018 m. birželis


Nacionalinio banko refinansavimo normų sumažinimas. Baltarusijos ekonomika, bent jau pagal oficialius duomenis, toliau rodo nuoseklios stabilizacijos ir išėjimo iš recesijos ženklus. Pozityvią dinamiką rodo įvairūs parametrai, nors teigiamų pokyčių pastovumas vis dar yra po klaustuku. Birželio 20 d. Nacionalinis Baltarusijos bankas paskelbė apie tai, kad nuo birželio 27 d. refinansavimo norma sumažėja iki 10% metinių palūkanų. Tokia žema refinansavimo norma Baltarusijoje buvo tik prieškriziniais 2006 ir 2007 metais. Po 2011 m. krizės ji pasiekė 45%, o po naujos krizės bangos 2014 m. pabaigoje, ji pasiekė 25% (2015 m. pradžia).


Planuojama, kad normų sumažinimas stimuliuos biznio kreditavimą ir vidinį vartojimą. Normų sumažinimą Nacionalinis bankas aiškia tuo, kad ekonominė situacija stabilizuojasi ir kad infliacija bus nežymi. Tvirtinama, kad vidutinio laikotarpio perspektyvoje infliacija mažės nes vartojimo prekių kainos kils nežymiai, be to valstybės politika bus nukreipta į kainų stabilumo palaikymą.


Nacionalinis bankas prognozuoja, kad 2018 m. infliacija sieks 5,5%. Lyginant su Europos Sąjungos šalimis tai yra gana didelis skaičius, tačiau Baltarusijai tai labai padorus lygmuo.


Statistika rodo ekonomikos augimą 2018 m. sausio-gegužės mėnesiais. Oficiali statistika rodo pastebimą ekonominės situacijos pagerėjimą. Pagal pirmą Nacionalinio statistikos komiteto įvertinimą, BVP augimas sausio-gegužės mėnesiais sudarė 4,7%. Pramoninės produkcijos augimas per tą patį laikotarpį siekė 8,3%. Apdirbamoji pramonė augo 9,5%. Lyginant su 2017 m. sausio-gegužės mėnesiais mašinų ir įrangos gamybos augimas sudarė 19,7%, transporto priemonių ir įrangos – 15,3%.


Vidaus prekyboje taip pat vyksta augimas. Didmeninė prekių apyvarta 2018 m. sausį-gegužę palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2017 m. išaugo 7,3%, mažmeninė prekyba – 10,1%.


Statistika taip pat rodo, kad 2018 m. pirmame ketvirtyje realios piniginės gyventojų įplaukos padidėjo 7,4%, lyginant su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu. Įplaukų struktūra atrodo taip: atlyginimas už darbą 64%; įplaukos iš verslo ir kitos panašios veiklos 7,9%; pensijos, stipendijos ir kiti pervedimai 23,5%.


Nominalus priskaičiuotas darbo užmokestis Baltarusijoje 2018 m. gegužės mėn. sudarė 943,9 Baltarusijos rublius (apie 410€). Tokiu būdu, vidutinė alga artėja prie 1000 B. rublių (430-440€) žymos, kuri propagandiniais tikslais Baltarusijos prezidento buvo nurodyta kaip vienas pagrindinių ekonominės politikos tikslų. Tačiau išlieka didelė teritorinė atskirtis: Minske atlyginimai vidutiniškai 30-40% aukštesni nei kituose šalies regionuose, o skirtumas tarp didelių miestų ir smulkesnių vietovių dar didesnis. Visa tai skatina migraciją iš skurdžių regionų.

bottom of page