top of page
  • Tomasz Błaszczak

2023 metų kovo 25 dienos renginiai Kaune. Dušausko-Duž atminimas


2023 kovo 25 gudų bendruomenė visame pasaulyje švęs Gudijos Liaudies Respublikos nepriklausomybės paskelbimo 105-ąsias metines. Šias metais prie minėjimų prisijungs ir gerokai išaugusi Kauno gudų bendruomenė. Svarbiausias Laisvės dienos (gudiškai Dzień voli) renginių akcentas bus iškilmingas rekonstruoto Klaudijaus Dušausko-Duž antkapio atidengimas Kauno Petrašiūnų kapinėse.


Dušauskas-Duž (1891–1959) įsirašė į Gudijos įstoriją pirmiausiai kaip tautinės baltos-raudonos-baltos vėliavos eskizo autorius. Be to, tai vienas gudų tautinio atgimimo veikėjų, kurį gyvenimo keliais suvedė su Kaunu. Čia jis gyveno 1921–1959 metais. Laikinojoje sostinėje 1920–1923 metais veikė Gudijos Liaudies Respublikos Taryba išeivijoje, kurios sekretoriaus pareigas ėjo Dušauskas-Duž.


Skirtingai nei dauguma bendražygių, pasibaigus glaudžiam lietuvių ir gudų bendradarbiavimui 1923 metais, jis nepersikėlė į Prahą, o nusprendė likti Kaune. Čia tarnavo Užsienio reikalų, o vėliau Susisiekimo ministerijose. 1927 metais jis tapo pirmosios Lietuvos universiteto Technikos fakulteto laidos absolventu, o vėliau nusipelniusiu Kauno ir Lietuvos architektu. Kaip architektas Kaune jis suprojektavo gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų. XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje dirbdamas statybos referentu Pašto valdyboje paruošė projektus naujiems pašto rūmams Šiauliuose, Raseiniuose ir Zarasuose.


Už savo veiklą Dušaukas-Duž buvo kelis kartus apdovanotas Lietuvos valstybės, 1928 metais nepriklausomybės dešimtmečio jubiliejiniu medaliu, o 1938 metais švenčiant valstybingumo dvidešimtmetį jam buvo įteiktas Lietuvos nepriklausomybės garbės ženklelis. 2004 metais už pagalbą žydams vokiečių okupacijos metais, jis buvo kartu su žmona Elena apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Deja, šis asmuo dar nesulaukė deramo prisipažinimo ir įvertinimo Gudijoje. Tikėkimės, kad šeštadienio renginys taps dar vienų žingsnių, kuris padės grąžinti Dušausko-Duž pavardę į gudų įstorinę atmintį.


Iškilmėse, kurių pradžia suplanuota 15 val., dalyvaus Dušauskų-Duž šeima, Kauno ir kitų Lietuvos miestų gudų bendruomenių atstovai, bei Lietuvos ir Gudijos pilietinės visuomenės atstovai.

127 peržiūros

Комментарии


bottom of page