Naujieji Baltarusijos pinigai ir LDK simbolika


2016 m. vasarą įvykdytos denominacijos metu buvo nubraukti 4 nuliai ir įvesti nauji baltarusiški pinigai. Nauji pinigai atitinka naują istorijos politiką, kuri kaimyninėje šalyje pradėjo formuotis prieš gerą dešimtmetį. Todėl, turbūt ant solidžiausio 100 rublių banknoto pavaizduoti Nesvyžiaus rūmai. Jei ne pagrindinė, tai bent jau viena kelių pačių svarbiausių XVI-XVIII a. Radvilų rezidencijų, kurią A. Lukašenka suremontavo, pavertė muziejumi ir svarbiausiu šalie turistinės traukos objektu.

"Pinigai, o ypač banknotai, yra laikomi vienu iš pagrindinių „atminties“ politikos įrankių, nes juose vaizduojamus simbolius kasdien mato visi šalies gyventojai. Neretai piniguose vaizduojami simboliai sukuria tam tikra hierarchiją, galimai atspindinčią ir šalies vertybių hierarchiją." Visiškai sutinku su tokia Tomaszo Błaszczako nuomone ir kviečiu perskaityti jo išsamų straipsnį apie denominaciją.


Ant 50 rublių banknoto pavaizduoti kiti Radviloms priklausę rūmai – Miro. Šiandien čia muziejus, viešbutis ir restoranas. Kaip ir Nesvyžius – tai svarbus turistinis ir kultūrinis Baltarusijos traukos objektas.

© 2017-2020 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas